ALGEMENE VOORWAARDEN                                                                                           1 januari 2024

 

Betaling

 

1.    Een niet terug betaalbaar voorschot op het moment van boeking: om datum en tijd vast te zetten: 600€ voor een huwelijksreportage en 50€ voor een ander type shoot.

2.    Ontvangst restbedrag fotosessie voor een huwelijksreportage 48 uur op voorhand.

3.    Liggen datum van boeking een huwelijksreportage te dicht bij elkaar (vanaf 4 weken verschil tussen beide data) zal ook het voorschot én het restbedrag samen gefactureerd worden bij boeking.

4.    Bijkomende fotoproducten worden achteraf besteld en betaald.

5.    De fotografe zal voor het verschuldigde bedrag een elektronische factuur sturen aan de klant.

Betaling kan via overschrijving. Tenzij anders overeengekomen, bedraagt de betalingstermijn kalenderdagen na factuurdatum.

6.    Boekingen zijn pas definitief na betaling van het voorschot én ondertekening van een contract.

7.    Er worden geen resultaten van de fotosessie getoond vóór het verschuldigde totaalbedrag van de sessie betaald is.

 

Annulatie

 

1.    Wanneer je 72 uur of meer voorafgaand aan je sessie annuleert (bij ziekte of om een andere ernstige reden), word je de mogelijkheid aangeboden om -zonder het verlies van je voorschot- binnen de 45 dagen een nieuwe datum te kiezen. Deze nieuwe afspraak dient wel bij annulering vastgelegd worden zodat het voorschot kan gebruikt worden om de nieuwe datum vast te zetten.

2.    Annuleer je van 72 tot 24 uur van tevoren zal 75% van de opnamekosten in rekening gebracht worden.  

3.    Annuleer je minder dan 24 uur van tevoren verlies je het voorschot sowieso en zal 100% van de opnamekosten in rekening gebracht worden.

Afhankelijk van de situatie kan erbij annulatie van minder dan 24 uur voorafgaand aan de sessie door de fotograaf een herschikking aangeboden worden voor een extra vergoeding van 50€.

4.    Een no-show (wanneer je helemaal niet komt opdagen) zal leiden tot verlies van je voorschot en eventuele andere reeds betaalde vergoedingen. Een herschikking is in dit geval ook uitgesloten.

5.    Herschikkingen zijn op verzoek van klanten slechts éénmaal toegestaan. Een tweede verzoek zal leiden tot verlies van je voorschot en eventuele andere reeds betaalde vergoedingen.

6.    Bij ziekte van de fotograaf op de afgesproken datum, wordt een andere datum vastgelegd.

7.   Gemaakte onkosten door de fotografe zoals bestellen van een cake, bloemen,...worden altijd in rekening gebracht.

 

Weer

 

1.    Een annulatie te wijten aan het weer worden alleen toegestaan wanneer er écht slecht weer voorspeld wordt. De fotosessie wordt niet geannuleerd voor wind of bewolkt weer.

2.    Bij echt slecht weer ten laatste 3 uur voor de fotosessie zal de fotografe haar beslissing (telefonisch) meedelen of deze al dan niet wordt uitgesteld als gevolg van weersomstandigheden.

3.    Klanten begrijpen dat ze de mogelijkheid zullen worden aangeboden om binnen 45 dagen een nieuwe datum te kiezen en dat deze beschikbare tijden ook op weekdagen kunnen vallen.

4.    Bij slecht weer kunnen klanten ervoor kiezen om hun fotosessie op locatie toch binnenshuis te doen.

5.    Ben je als klant niet in staat en/of bereid om te herschikken binnen de 45 dagen, dan verlies je je voorschot.

 

De dag van de fotosessie

 

1.    Gelieve bij sessies op locatie een 10 à 15 minuten vóór het afgesproken uur aan te komen op de afgesproken locatie.

2.    Kom je tot 30 minuten te laat aan, zullen we de resterende tijd fotograferen maar zal de sessie niet worden verlengd. Er zijn geen uitzonderingen op deze regel, noch zal er een gedeeltelijke terugbetaling plaatsvinden.

3.    Kom je later dan 30 minuten na de geplande starttijd van de sessie aan, zal je als een ‘no-show’ worden beschouwd en zal dit leiden tot verlies van je voorschot en eventuele andere reeds betaalde vergoedingen.

4.    Andere personen mogen geen foto’s nemen tijdens de fotosessie.

5.    Gelieve geen persoonlijke assistenten, babysits, verzorgers of vrienden mee te brengen naar je sessie. Dit wordt als zéér storend ervaren, niet alleen voor de fotografe, maar ook voor degenen die worden gefotografeerd. De enige aanwezigen zijn alleen diegenen die worden gefotografeerd, bij een baby of kleine kinderen mogen ook de ouders aanwezig zijn.

6.    De fotografe is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen.

 

Locatie

 

1.    De locatie mag bepaald worden door de klant, verplaatsingskosten tot binnen een straal van 10 km rond Laarne Kalken zijn inbegrepen in de basisprijs, bij een huwelijksreportage is dit 50km.

2.    Inkomgelden voor pretparken, musea of andere worden betaald door de klant.

 

Selectie en nabewerking

 

1.    Hoewel de fotografe tijdens elke sessie heel veel beelden maakt, wordt slechts een selectie ervan weerhouden. Alleen afbeeldingen die voldoen aan de artistieke standaard van de fotografe worden weerhouden.  Uit alle gemaakte foto's maakt de fotograaf een selectie. Deze foto's worden vervolgens bewerkt in de stijl van de fotograaf. De foto's die de selectie niet haalden en de onbewerkte foto's kunnen onder geen beding verkregen worden.

2.    Afbeeldingen die onscherp zijn of niet voldoen aan de kwaliteitsstandaard van de fotografe worden direct en definitief verwijderd. De fotografe biedt geen inzage in niet geleverde fotografische beelden noch ruwe-bestanden.

3.    De selectie van de te leveren foto’s is de exclusieve verantwoordelijkheid van de fotografe op basis van haar kwaliteits- en stijlcriteria.

4.    De fotografe levert de beelden af in de door haar gebruikelijk gehanteerde stijl, waarbij een globale beeldoptimalisatie wordt toegepast op onder meer licht, kleur en contrast en waarbij nadrukkelijk géén nabewerking plaats zal vinden om bestaande elementen in de foto te verwijderen of te verminderen, waaronder, doch niet uitsluitend inbegrepen het wegwerken of verminderen van oneffenheden van de huid of storende elementen in de omgeving.

De nabewerking bestaat uit een combinatie van kleur en/of zwart-wit.  Sommige foto’s blijven in kleur, anderen worden omgezet naar zwart-wit.  De klant laat de fotografe op voorhand weten of hij de foto’s wenst in kleur of zwart-wit alvorens de fotografe de foto’s gaat bewerken.  Extra zwart-wit omzettingen van de geselecteerde foto's kunnen verkregen worden op aanvraag, overige bewerkingen zijn enkel mogelijk indien het bijbestellingen van de foto’s betreft.

 

Bestellen van de foto’s

 

1.    De foto’s worden doorgestuurd via WeTransfer in lage resolutie met watermerk.

Deze worden door de klant binnen de 7 dagen gedownload , gerekend vanaf de datum waarop je je link ontvangt. Wil je ze daarna terug online laten zetten, dan wordt daarvoor een her -uploadtarief van 25€ aangerekend. Je krijgt dan nog 7 extra dagen toegang tot de link.

2.    De klant geeft de opdracht door per mail welke foto’s hij wenst en in welke kleur.

3.    Originele bestanden worden gearchiveerd tot 90 dagen na je sessie-datum.

Daarna zal Anne-Marie Rademakers Fotografie de bestanden uit het systeem verwijderen om digitale opslagruimte voor toekomstige fotoshoots vrij te maken.

Het is de verantwoordelijkheid van de klant om van de aangekochte digitale hoge resolutie

bestanden voldoende reservekopieën gemaakt te hebben. Klanten zullen hiervan niet voorafgaand op de hoogte gebracht worden en erkennen dat na het verwijderen van de bestanden, professioneel gedrukte items noch digitale bestanden of back- ups niet meer beschikbaar zullen zijn!

4.    De fotografe laat albums en andere fotoproducten niet eerder produceren dan wanneer de klant het totaalbedrag van de bestelling heeft overgemaakt.

5.    De fotografe hanteert slechts geschatte levertijden. Levertijden beginnen te lopen vanaf ontvangst betaling van het verschuldigd bedrag. Digitale bestanden in hoge resolutie kennen een geschatte levertijd van 7 werkdagen.

6.    Albums worden 6 weken na betaling geleverd, waarbij de levertermijn afhankelijk kan zijn van het gekozen materiaal. Fine-art fotoprints, canvassen/ dibonds, inlijstingen en fotoblokken worden binnen 4 weken na betaling van de bestelling geleverd.

7.    De fotografe maakt vooraf melding van producten met een langere levertijd. Tijdens drukkere periodes (bijvoorbeeld kerst, communieperiode, …) is er soms meer tijd nodig. De geschatte levertijd van deze producten worden aan de klant per e-mail gecommuniceerd.

8.    Bestellingen kunnen na afspraak opgehaald worden of per post (Bpack Secure) verstuurd worden. Voor verzending (met tracking-link) en verpakking wordt 15€ aangerekend. Bij verzending van bestellingen per post is de fotografe niet verantwoordelijk voor schade toegebracht tijdens de levering.

9.    Omdat elke bestelling op maat gemaakt wordt is retourneren niet mogelijk.

 

Auteursrecht

 

1.    Het auteursrecht (en andere rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de opdracht ontwikkelde of ter beschikking gestelde materialen) berust bij de fotografe. Ook wanneer je de digitale hoge resolutie-bestanden aankocht.

2.    Digitale bestanden die je aankoopt worden steeds in 2 formaten aangeleverd: web-formaat (lage resolutie, met watermerk, om te delen op Social media) en print-formaat (hoge resolutie, zonder watermerk, enkel voor persoonlijk gebruik, om zelf te printen)

3.    De klant is niet gerechtigd de hoge resolutie-bestanden te verveelvoudigen of openbaar te maken buiten de huiselijke kring, tenzij anders is overeengekomen. Voor publicatie op Social media en persoonlijke websites gebruik je het speciaal daartoe aangeleverde web-formaat (met watermerk).

4.    Bij gebruik van afbeeldingen op Social media of elders online zorgt u ervoor Fotografie Anne-Marie Rademakers bij elke foto te vermelden (of te taggen). Het is niet toegestaan om de foto opnieuw te bewerken/manipuleren in welke vorm dan ook. Ook het aanbrengen van (Instagram) filters is niet toegestaan.

5.    De klant is niet bevoegd sub licenties te verlenen aan derden, noch haar eigen licentie over te dragen en dient schriftelijk toestemming te vragen voor het inzenden van een foto ten behoeve van wedstrijden en publicaties door derden. Digitale bestanden mogen ook niet doorverkocht worden aan derden.

6.    Elk gebruik van een werk van de fotografe dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de fotografe. Bij inbreuk op de auteursrechten worden de SOFAM-tarieven aangerekend. Schadevergoeding geeft geen recht op verder gebruik van het werk van de fotografe.

 

De Algemene Verordering Gegevensbescherming of privacyverklaring

 

De fotograaf houdt in het kader een register bij met de volgende gegevens: naam- en voornaam, adres, telefoonnummer en email.  Deze persoonsgegevens zijn opgenomen in de boekhouding en worden na 10 jaar gewist.

 

Printen

 

1.    Digitale bestanden worden als jpeg-bestand geëxporteerd met het  Adobe RGB kleurprofiel, wat door de meeste professionele fotolabs gebruikt wordt.

Kies je fotolabo/afdrukcentrale met zorg, je beslissing zal bepalend zijn voor de visuele kwaliteit van de geprinte producten.

De fotografe raadt ten zeerste aan om foto’s te laten printen bij een professioneel fotolabo. Je krijgt er kwalitatieve, professioneel afgedrukte foto’s tegen redelijke prijzen en je kan je bestelling online van uit je luie zetel plaatsen. Vermijd spotgoedkope print-services zoals Hema, Kruidvat, … Sommige fotolabs maken gebruik van een automatische foto-optimalisatie of kleurcorrectie. Als je kan, schakel deze sowieso UIT want dit komt foto’s die reeds bewerkt zijn niet ten goede.

2.    De fotografe werkt met een gekalibreerd computerscherm dat werd afgestemd op hetzelfde kleurprofiel als datgene waar het pro-fotolabo mee afdrukt. Dat wil zeggen dat je weinig kleurverschil zal zien tussen de foto op scherm en de afdruk zelf. Als je eenzelfde digitaal bestand laat afdrukken bij verschillende labs, kunnen er kleine verschillen optreden (en soms ook grote in het geval van de goedkope afdrukcentrales) met betrekking tot kwaliteit, kleur of de manier waarop de foto wordt bijgesneden.

3.    Fotografie Anne-Marie Rademakers is niet verantwoordelijk voor de prints die door het fotolabo van jullie keuze gemaakt werden. Alle vragen ivm de kwaliteit van de afdrukken en vergrotingen gereproduceerd uit deze bestanden moeten worden gericht aan het desbetreffende lab.

 

Aansprakelijkheid

 

1.    De fotografe is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij de klant, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de fotografe.

2.    De fotografe is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door de fotografe geleverd zijn.

3.    De aansprakelijkheid overstijgt nimmer de hoogte van het factuurbedrag.

 

Promotie

 

1.    De fotografe houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder -doch niet uitsluitend- website en blog, portfolio, Social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk en beursmateriaal.

2.    Afwijkende afspraken zijn -mits een extra vergoeding- mogelijk en worden schriftelijk vastgelegd.

 

Klachten

 

1.    Klachten over de uitvoering van de overeenkomst en/of bezwaren tegen een factuur dienen uiterlijk binnen 7 werkdagen na factuurdatum schriftelijk te worden voorgelegd aan de fotografe.

2.    Klachten over geleverde producten dienen uiterlijk binnen 5 werkdagen na ontvangst van deze producten schriftelijk te worden voorgelegd aan de fotografe.

Klachten na de termijn van 5 werkdagen worden niet meer in behandeling genomen.

3.    Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.

 

Varia

 

1.    Voor een fotosessie vraagt de fotografe dat kinderen altijd goed uitgerust zijn.  

Werkt een kind niet mee tijdens de sessie, wordt geen herschikking of enige vorm van terugbetaling toegestaan.

Kledij dient indien nodig gestreken te zijn voor de aanvang van de fotosessie.

2.    Sessies zijn niet overdraagbaar.

3.    De prijzen vermeld op de website dienen gezien te worden als de meest recente. Prijzen vermeld op een info-pdf, verstuurd via e-mail, blijven 2 maanden geldig. Prijsopgaven in aanbiedingen en offertes kunnen wijzigingen ondergaan door (onvoorziene) verandering in de werkzaamheden of prijsstijging van de grondstoffen. De fotografe zal de klant hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

4.Cadeaubonnen zijn beperkt geldig maar kunnen niet worden terugbetaald in geld. Er kan ook niet van de aankoop van de cadeaubon worden afgezien.

 

Wijziging “algemene voorwaarden”

 

Fotografie Anne-Marie Rademakers houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden

te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door de fotografe aan de klant medegedeeld. Indien de klant een voorgestelde wijziging niet wil accepteren kan hij, tot de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden, de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

 

 Rechtspraak

 

1.    Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen en de overeenkomst in stand.

2.    Op alle rechtsverhoudingen tussen de fotografe en de klant is Belgisch recht van toepassing.